Reëls

* Die kompetisie begin op 11 Januarie tot 31 Januarie 2017.

* Jou kind moet in Januarie 2017 sy/haar eerste skooldag hê.

* Jy mag net een keer inskryf.

* Personeel van Media24 en enige borge, sowel as hul families, mag nie inskryf nie.

* Slegs die wettige voog van die kind mag inskryf en deur aan te dui dat die bepalings en voorwaardes gelees is, bevestig jy as wettige voog, en gee jy sodoende toestemming dat;

(a) Alle regte, insluitende intellektuele eiendomsreg en kopiereg, in en tot die foto’s in jou vestig en nadat dit opgelaai is sodanige regte in Media24 sal vestig;

(b) Media24 geen verpligting, finansieel of van welke aard ook al, teenoor jou sal hê ten opsigte van die gebruik, publisering en aanwending van die foto’s nie.

(c) die foto’s van die minderjarige kind op Huisgenoot se digitale platforms (webtuiste en nuusbrief), Huisgenoot se sosiale media-netwerke en in Huisgenoot-tydskrif gepubliseer mag word,

(d)  die betrokke inskrywing en foto’s op sosiale netwerke versprei mag word vir die beoordelings- en stemproses.

(e) gebruik en publikasie van die foto’s, op welke wyse ook al, nie inbreuk sal maak op jou en jou kind se reg tot privaatheid nie.

(f) die foto’s na Media24 se uitsluitlike diskresie versprei en aangewend mag word vir advertensie-doeleindes en publisiteit in enige formaat.

* Slegs kinders (seuns en dogters) tussen die ouderdomme van 5 en 8 jaar mag inskryf.

* Wenners sal finaal gekies word deur ’n Huisgenoot-paneel en die stemming van die Huisgenoot-gebruikers sal in ag geneem word maar nie bepalend wees nie.

* Wenners sal telefonies en ook per e-pos, waar beskikbaar, in kennis gestel word.

* Ons sal drie keer probeer om ’n wenner te kontak, binne besigheidsure. As hy of sy nie bereik kan word met een van die drie oproepe nie, sal ’n nuwe wenner aangewys word deur die Huisgenoot-paneel.

* Media24 en enige borge aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige skade wat mag spruit uit deelname aan die kompetisie nie.

* As jy inskryf vir die kompetisie, aanvaar ons dat jy Media24 toestemming gee om jou soms te kontak met promosies en ander bemarking en onderneem jy om jou volle samewerking in die verband te verleen.

KYK DEUR DIE GALLERY INSKRYWINGS