Bepalings en voorwaardes vir die Graadeentjies 2021-kompetisie

* Media24 is die kompetisie se promotor.
* Die naam van die kompetisie is “Graadeentjies 2021”.
* Die kompetisie duur van 15 Februarie tot 7 Maart 2021.
* Stemmery sluit op 7 Maart 2021 om 17:00.
* Die wenners sal aangekondig word in 1 April 2021 se uitgawe van Huisgenoot en op 26 Maart 2021 op huisgenoot.com.
* Jou kind se eerste dag in gr. 1 moet in Januarie of Februarie 2021 wees.
* Jy kry 10 stemme per 24 uur per toestel. Ons sal IP- en e-posadresse nagaan en stemme van botte uitwis.
* Jy mag net een keer inskryf. Dubbele inskrywings sal uitgewis word – slegs die eerste inskrywing en meegaande stemme sal oorweeg word.
* Die wenners van die eerste, tweede en derde prys sal op stemme gegrond wees. Oulikste glimlag, beste houding en die stemmerprys sal lukraak getrek word.
* Alle pryswenners sal teen 15 Maart 2021 in kennis gestel word.
* Die voog of ouer van die kind wat ingeskryf is, moet 18 jaar of ouer wees om ’n inskrywing vir hierdie kompetisie in te dien.
* Personeel van Media24 en die borg Ackermans (sowel as hul gesinne) mag nie aan die kompetisie deelneem nie.
* Slegs die ouer of wettige voog van die kind mag inskryf en aan hierdie kompetisie deelneem. Media24 behou die reg om bewys aan te vra dat jy die kind se ouer of wettige voog is. As jy nie sodanige bewys kan lewer nie, sal jy gediskwalifiseer word van deelname aan die kompetisie, en indien jy reeds ’n prys gewen het, enige prys verbeur.
* Net inskrywings deur hierdie webtuiste word toegelaat.
* Deur hierdie bepalings en voorwaardes te aanvaar, bevestig en gee jy as wettige voog toestemming vir die volgende:

(a) Alle regte, insluitende intellektuele eiendomsreg en kopiereg op die foto’s berus by jou, en nadat jy die foto’s opgelaai het, sal hierdie regte by Media24 berus.
(b) Buiten soos in hierdie bepalings en voorwaardes gespesifiseer, het Media24 geen verpligting, finansieel of andersins, teenoor jou met betrekking tot die publikasie of gebruik van die foto’s nie.
(c) Die foto’s en voornaam van die minderjarige kind kan op Huisgenoot se digitale platforms (webtuiste, mikrowebtuiste en nuusbrief), die sosialemedianetwerke van Huisgenoot en in die tydskrif Huisgenoot gepubliseer word tydens die inskrywings-, stem- en wenner-aankondigingsfase van hierdie kompetisie.
(d) Die inskrywing (naam van die kind en die unieke ID wat ons aan jou kind toegeken het) wat op die mikrowebtuiste geskep is en foto’s kan op sosialemedianetwerke gedeel word as deel van die beoordelings- en stemproses.
(e) Die gebruik en publikasie van die foto’s, in ooreenstemming met hierdie bepalings en voorwaardes, sal nie jou en jou kind se reg op privaatheid skend nie.
(f) Die deelnemer kan die geleentheid hê om in ons of ons verskaffer se bemarkingsmateriaal te verskyn, onderhewig aan hul regte om so ’n uitnodiging van die hand te wys.

* Slegs kinders wat in Januarie of Februarie 2021 met gr. 1 begin, mag ingeskryf word.
* Die finale keuse van wenners sal deur ’n Huisgenoot-paneel gedoen word. Media24, borge en die Huisgenoot-paneel se besluit oor enige aangeleentheid rakende die kompetisie of hierdie bepalings en voorwaardes is finaal, en geen korrespondensie sal gevoer word nie.
* Wenners sal telefonies in kennis gestel word en per e-pos waar beskikbaar.
* Media24 sal die wenner drie keer gedurende kantoorure (09:00 tot 17:00) probeer kontak. As ons nie die wenner deur middel van een van die drie oproepe in die hande kan kry nie, sal ’n nuwe wenner deur die Huisgenoot-paneel gekies word.
* Jy verstaan dat deur jou kind/kinders vir hierdie kompetisie in te skryf, die beeld en voornaam van jou kind/kinders op verskeie platforms gepubliseer sal word volgens hierdie bepalings en voorwaardes; en dat jou deelname aan hierdie kompetisie, asook die aanvaarding en/of gebruik van ’n prys op jou en jou kind se eie risiko is.
* Media24 en enige borge neem geen verantwoordelikheid vir enige aanspreeklikheid, skade of verlies (direk of indirek) wat uit deelname aan hierdie kompetisie mag voortspruit nie.
* Deur aan hierdie kompetisie deel te neem, stem jy in dat Media24 en die borg jou af en toe mag kontak rakende promosies en ander bemarking wat vir jou relevant kan wees, onderhewig aan jou reg om sodanige promosies en bemarking van die hand te wys.
* Deur aan hierdie kompetisie deel te neem, stem jy in tot die verwerking van jou persoonlike inligting in ooreenstemming met die Media24-privaatheidsbeleid, wat by https://www.media24.com/privacy/ beskikbaar is.
* Ons en ons borge behou die reg voor om die kompetisie of enige pryse of enige aspek daarvan sonder kennisgewing, op enige tyd en om enige rede te verander, uit te stel, op te skort of te kanselleer. In die geval van sodanige wysiging, uitstelling, opskorting of kansellering, stem jy in om afstand te doen van enige regte, belange of verwagtinge wat jy van Media24 of ons borge mag hê, en erken jy dat jy geen skadevergoeding teen ons en ons borge sal verhaal nie.10 stemme per dag per toestel.