REËLS

Bepalings en voorwaardes vir die Graadeentjie 2020-kompetisie

* Die promotor van die kompetisie is Media24.
* Die naam van die kompetisie is “Graadeentjie 2020”.
* Die kompetisie duur van 15 tot 31 Januarie 2020.
* Stemmery sluit op 31 Januarie 2020 om 17:00.
* Jou kind se eerste skooldag moet in Januarie 2020 wees.
* Jy mag slegs een maal inskryf. Duplikaatinskrywings sal geskrap word –  slegs die eerste inskrywing en gepaardgaande stemme sal oorweeg word.

Wenners ontvang die volgende pryse:

* Eerste prys: R5 000 kontant vir jou kind en R2 000 kontant vir jou kind se skool

* Tweede prys: R3 000 kontant vir jou kind

* Derde prys: R2 000 kontant vir jou kind

* PEP-grootprys-wenner: R10 000 kotant vir jou kind en R6 000 vir jou kind se skool

* Stemmerpryse: Stemmers het ’n kans om een van drie R500 PEP-geskenkbewyse vir stem te wen.

* Die trekkings vir die stemmerpryse sal op 20, 24 en 29 Januarie 2020 plaasvind. Stem dus elke week.

* Die ouer of voog van die kind wat ingeskryf word, moet 18 jaar of ouer wees om ’n inskrywing vir die kompetisie in te stuur.

* Personeel en hul gesinne van Media24 en PEP mag nie vir die kompetisie inskryf nie.

* Net die kind se ouer of wettige voog mag vir die kompetisie inskryf en daaraan deelneem. Media24 behou die reg voor om bewys te vra dat jy die kind se ouer of wettige voog is. As jy nie sodanige bewys kan lewer nie, sal jy van deelname aan die kompetisie gediskwalifiseer word, en indien jy reeds ’n prys gewen het, sal jy die prys verbeur.

*Deur die bepalings en voorwaardes te aanvaar, bevestig en gee jy as (ouer en) wettige voog jou toestemming vir die volgende:

(a) Alle regte, insluitend intellektuele eiendomsregte en kopiereg in en tot die foto’s, berus by jou, en nadat jy die foto’s opgelaai het, sal die regte by Media24 berus;

(b) Buiten dit wat in hierdie bepalings en voorwaardes vermeld is, het Media24 geen verpligting, finansieel of andersins, teenoor jou rakende die publikasie of gebruik van die foto’s nie;

(c) Die foto’s en voornaam van die minderjarige kind mag gepubliseer word op Huisgenoot se digitale platforms (webwerf, mikrowerf en nuusbrief), Huisgenoot se sosialemedianetwerke en in die tydskrif Huisgenoot tydens die inskrywing, stemmery en aankondiging van die wenner;

(d) Die inskrywing (naam van kind en die unieke ID wat ons aan jou kind gee) wat op die mikrowerf geskep word en foto’s mag op sosialenetwerke gedeel word as deel van die beoordeling en stemmery;

(e) Die gebruik en publikasie van die foto’s in ooreenstemming met hierdie bepalings en voorwaardes sal nie jou en jou kind se reg tot privaatheid skend nie;

(f) Die deelnemer kan  die geleentheid kry om gebruik te word in ons of ons verskaffer se bemarkingsmateriaal onderworpe aan sy/haar reg om sodanige uitnodiging te weier.

* Net kinders (seuns en meisies) van vyf tot agt jaar mag ingeskryf word.

* Die finale keuses van wenners sal deur ’n Huisgenoot-paneel gemaak word en die stemme van Huisgenoot-gebruikers sal in berekening gebring word, maar sal nie die bepalende faktor wees nie. Media24, die borge en die Huisgenoot-paneel se besluit oor enige saak rakende die kompetisie en hierdie bepalings en voorwaardes is finaal en geen korrespondensie sal hieroor gevoer word nie.

* Wenners sal teen 7 Februarie 2020 gekontak word.

* Wenners sal per telefoon in kennis gestel word en ook per e-pos waar beskikbaar.

* Media24 sal die wenner drie maal tydens werkure (09:00 -17:00) probeer kontak. As ons nie die wenner in een van die drie oproepe in die hande kan kry nie, sal ’n nuwe wenner deur die Huisgenoot-paneel gekies word.

* Jy verstaan dat as jy jou kind/kinders vir die kompetisie inskryf jou kind/kinders se foto en voornaam op verskeie platforms gepubliseer sal word soos in hierdie bepalings en voorwaardes uiteengesit en dat jy op jou eie en jou kind se risiko vir die kompetisie inskryf en op jou en jou kind se eie risiko ‘n prys aanvaar en/of gebruik.

* Media24 en enige borge aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige aanspreeklikheid, skade of verlies (direk of indirek) wat uit deelname aan die kompetisie kan voortspruit nie.

* Deur inskrywing vir die kompetisie stem jy in dat Media24 en die borg jou af en toe mag kontak oor promosies en ander bemarking wat relevant vir jou kan wees, onderworpe aan jou reg om sodanige promosies en bemarking te weier.

* Deur deelname aan die kompetisie stem jy in tot die verwerking van jou persoonlike inligting in ooreenstemming met Media24 se privaatheidsbeleid wat hier toeganklik is: https://www.media24.com/privacy/.

* Ons en ons borge behou die reg voor om die kompetisie of enige pryse of enige aspek daarvan te enige tyd sonder kennisgewing te verander, uit te stel, op te skort of te kanselleer. In die geval van sodanige verandering, uitstelling, opskorting of kansellasie stem jy in om afstand te doen van enige regte, belange of verwagtings wat jy van  Media24 of ons borge het en erken jy dat jy geen regte het teen ons en ons borge nie.