REËLS

Bepalings en voorwaardes vir die Graadeentjie 2019-kompetisie

* Die promotor van die kompetisie is Media24.
* Die naam van die kompetisie is “Graadeentjie 2019”.
* Die kompetisie duur van 9 tot 25 Januarie 2019.
* Jou kind se eerste skooldag moet in Januarie 2019 wees.
* Jy mag net een maal inskryf.

* Wenners sal die volgende pryse ontvang:

* Eerste prys: R5 000 kontant en R2 000 kontant vir jou kind se skool

* Tweede prys: R3 000 kontant

* Derde prys: R2 000 kontant

* PEP-grootprys-wenner: R10 000 kontant en R6 000 vir die PEP-grootprys-wenner se skool

* Stemmerpryse: 3 x R500 PEP-koopbewys wenners vir stem

* Die voog/ouer van die kind wat ingeskryf is, moet 18 jaar of ouer wees om ’n inskrywing vir die kompetisie in te stuur.

* Media24-personeel, PEP en hul gesinne mag nie vir die kompetisie inskryf nie.

* Net die kind se wettige voog/ouer mag vir die kompetisie inskryf. Media24 behou die reg voor om bewys te vra dat jy die kind se wettige voog/ouer is. As jy nie so ’n bewys kan lewer nie, sal jy gediskwalifiseer word en indien jy reeds ’n prys gewen het, sal jy dit moet prysgee.

* Indien jy die bepalings en voorwaardes aanvaar, bevestig en gee jy as wettige voog/ouer jou toestemming vir die volgende:

(a) Alle regte, insluitend intellektuele eiendom en kopiereg, rakende die foto’s wat aan jou behoort, sal aan Media24 behoort nadat jy die foto’s gelaai het vir die kompetisie;

(b) Buiten dit wat gespesifiseer is in hierdie bepalings en voorwaardes het Media24 geen verpligting, finansieel of andersins, teenoor jou rakende die publikasie of gebruik van die foto’s nie;

(c) Die foto’s en naam van die minderjarige kind mag gepubliseer word op Huisgenoot se digitale platforms (webwerf, mikrowerf en nuusbrief), Huisgenoot se sosialemedianetwerke en in die tydskrif Huisgenoot tydens die inskrywing, stemmery en aankondiging van die wenner;

(d) Die inskrywing (naam van kind en die unieke ID wat deur ons aan die kind gegee word) wat op die mikrowerf geskep word en foto’s mag op sosialenetwerke gedeel word as deel van die beoordeling en stemmery;

(e) Die gebruik en publikasie van die foto’s in ooreenstemming met hierdie bepalings en voorwaardes sal nie jou kind se reg tot privaatheid skend nie;

(f) Die deelnemer kan moontlik die geleentheid kry om gebruik te word in ons of ons verskaffer se bemarkingsmateriaal onderworpe aan sy/haar reg om die uitnodiging te weier.

* Net seuns en meisies tussen vyf en agt jaar mag inskryf.

* Die finale keuses van wenners sal deur ’n Huisgenoot-paneel gemaak word en die stemme van Huisgenoot-gebruikers sal in berekening gebring word, maar dit sal nie deurslaggewend wees nie. Media24, die borge en die Huisgenoot-paneel se besluit oor enige saak rakende die kompetisie en hierdie bepalings en voorwaardes is finaal en geen korrespondensie sal hieroor gevoer word nie.
* Wenners sal teen 28 Januarie 2019 gekontak word.

* Die wenners sal per telefoon in kennis gestel word hiervan en ook per e-pos waar dit beskikbaar is.

* Media24 sal poog om die wenner drie maal te kontak tydens kantooruure (09:00-17:00). As ons dan nie die wenner in die hande kan kry nie, sal ’n nuwe wenner deur die Huisgenoot-paneel gekies word.

* Jy verstaan as jy inskryf, sal jou kind/kinders se foto en voornaam op verskillende platforms gepubliseer word soos in hierdie bepalings en voorwaardes uiteengesit en dat jy dit op jou eie risiko en jou kind se risiko doen.

* Media24 en ander borge aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige aanspreeklikheid, skade of verlies (direk of indirek) wat kan voortspruit uit deelname aan die kompetisie nie.

* Deur inskrywing vir die kompetisie stem jy in dat Media24 en die borg jou soms mag kontak oor promosies en ander bemarking wat relevant vir jou kan wees, onderworpe aan jou reg om dit te weier.

* Deur inskrywing vir die kompetisie stem jy in dat jou persoonlike inligting geprosesseer mag word in ooreenstemming met Media24 se privaatheidsbeleid wat hier gelees kan word: https://www.media24.com/privacy/ .

* Ons en ons borge behou die reg voor om die kompetisie of enige pryse of enige aspek van die kompetisie te enige tyd sonder waarskuwing te verander, uit te stel of te kanselleer. In die geval van enige hiervan stem jy in om afstand te doen van enige regte, belange of verwagtings wat jy van Media24 of ons borge het en erken jy dat jy geen regte het teen ons en ons borge nie.