SKRYF SO IN

  1. Laai die foto’s van jou graadeentjie op.
  2. Kliek op die foto wat jy wil hê as die hooffoto moet verskyn – dit sal die profielfoto wees.
  3. Jy kan nie die foto’s verander nadat jy dit ingedien het nie. Sorg dus dat jy jou gunsteling kies.
  4. Jy mag slegs een maal inskryf. Duplikaatinskrywings sal geskrap word - slegs die eerste inskrywing en gepaardgaande stemme sal oorweeg word.

*Let asseblief daarop die syfers wat aan inskrywings gekoppel word, dui bloot die volgorde aan waarop inskrywings ontvang is en is geensins ’n aanduiding van wie die wenners is nie.